5 STAPPENPLAN

Het 5 Stappenplan van Dutch Debt Advisors

Wij onderscheiden de volgende 5 stappen bij iedere financieringsaanvraag.

1. Haalbaarheid

In deze fase onderzoeken we de haalbaarheid van de financieringsaanvraag. We bestuderen de aanwezige bedrijfsinformatie en kijken met een kritische ‘bankiersblik’ naar het risicoprofiel van de onderneming. We organiseren kennismakingsgesprekken met vooraf geselecteerde potentiële financiers.

2. Indicatieve Term Sheets

In deze fase stellen we een Informatie Memorandum samen waarin de onderneming zich presenteert, de financiële resultaten worden toegelicht, de kredietbehoefte duidelijk wordt beschreven en de gevraagde financiering wordt toegelicht. We organiseren Managementmeetings en vragen de geselecteerde financiers een Indicatieve Term Sheet te maken. Na ontvangst hiervan vergelijken wij de aanbiedingen en wordt in overleg met de onderneming gekozen met welke partijen we door gaan naar de volgende fase.

3. Gecommitteerde Term Sheets

Vaak wordt aan één of een beperkt aantal partijen gevraagd de indicatieve aanbieding om te zetten in een gecommitteerde aanbieding. In het formele fiatteringstraject ontstaat bij financiers vaak behoefte aan aanvullende informatie vanuit de onderneming. Wij coördineren deze informatiestromen. Na ontvangst van de Gecommitteerde Term Sheets vergelijken wij de aanbiedingen en wordt in overleg met de onderneming een definitieve keuze gemaakt voor de uiteindelijke financier.

4. Kredietdocumentatie

De afspraken uit de Gecommitteerde Term Sheet zullen worden vastgelegd in een definitieve kredietovereenkomst. Soms is dit een bilaterale overeenkomst tussen onderneming en financier ,maar steeds vaker is dit een lijvige Engelstalige overeenkomst volgens de internationale LMA-standaard. Wij begeleiden dit traject en coördineren de onderhandelingen samen met juristen van uw onderneming en de financier(s). Voor uitbetaling van het krediet dient vaak aan specifieke uitbetalingsvoorwaarden voldaan te worden. Wij begeleiden dit laatste deel van het traject ook met grote zorg.

5. Nazorg en periodiek onderhoud

Na het ondertekenen van de definitieve kredietdocumentatie en het beschikbaar stellen van het krediet vindt vaak een implementatietraject plaats en zal de onderneming regelmatig aan haar informatieverplichtingen naar de financier moeten voldoen. Wij kunnen hier helpen bij het verzorgen van periodieke rapportages en staan de onderneming bij tijdens de voortgangsgesprekken met de financier.

Neem contact met ons op!CONTACT